Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wieliczce

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Wieliczce

Świetlica

9.11.18

Informacje o świetlicy

Cele i zadania dydaktyczne zajęć wychowawczo – dydaktycznych w świetlicy

Dzienny plan zajęć świetlicowych 

Harmonogram pracy wychowawców

Tygodniowa tematyka zajęć

Galeria

 

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej
Regulamin Świetlicy SP 2