Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wieliczce

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Wieliczce

Świetlica

9.11.18

Informacje o świetlicy

Cele i zadania dydaktyczne zajęć wychowawczo – dydaktycznych w świetlicy

Dzienny plan zajęć świetlicowych 

Harmonogram pracy wychowawców

Tygodniowa tematyka zajęć

Galeria

 

 

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej

Wniosek do Dyrektora Szkoły o zorganizowanie zajęć dla dziecka w dniach 20.12.2021 – 9.01.2022

Regulamin Świetlicy SP 2