Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wieliczce

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Wieliczce

Procedury

8.27.20

Procedury obowiązujące w czasie epidemii

Zarządzenie NR SP2/000-1/01/2021/2022 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Wieliczce

Dodatkowe kryteria oceniania zachowania obowiązujące w trakcie zdalnego nauczania