Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wieliczce

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Wieliczce

Procedury

8.27.20

Procedury obowiązujące w czasie epidemii

Procedura funkcjonowania szkoły w czasie epidemii w Szkole Podstawowej nr 2 w Wieliczce

Procedura przeciwepidemiczna w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 2 w Wieliczce

Procedura funkcjonowania szkoły w czasie epidemii w Szkole Podstawowej nr 2 w Wieliczce od 28.09.2020

Zarządzenie. Kształcenie hybrydowe oddział przedszkolny 5-6 latków

Zarządzenie. Kształcenie hybrydowe oddział przedszkolny 3-4 latki

Zarządzenie. Kształcenie hybrydowe klasa Ia

Procedura funkcjonowania szkoły w czasie epidemii od 9.11.2020

Procedura przeciwepidemiczna w oddziałach przedszkolnych SP2 w Wieliczce. Wytyczne MEN, GIS z dnia 19.11.2020

Zarządzenie w sprawie kształcenia na odległość z uwzględnieniem oceniania 7.12.2020

Dodatkowe kryteria oceniania zachowania obowiązujące w czasie zdalnego nauczania.

Procedura funkcjonowania klas I-III od dnia 18 stycznia 2021.