Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wieliczce

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Wieliczce

Egzamin ósmoklasisty

9.11.18

Egzamin ósmoklasisty:

język polski – 15 kwietnia 2020 r. (środa) – godz. 9:00
matematyka – 16 kwietnia 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00
język obcy nowożytny – 17 kwietnia 2020 r. (piątek) – godz. 9:00