Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wieliczce

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Wieliczce

Innowacje pedagogiczne

10.18.18

Działania innowacyjne, projekty, programy, nowatorstwo podejmowane w szkole 

 

Lata  Innowacje prowadzone w szkole 

Nazwisko i Imię nauczyciela – nazwa innowacji 

Projekty 

Nazwisko i Imię nauczyciela – nazwa 

Programy 

Nazwisko i Imię nauczyciela – nazwa 

Nowatorstwo 

Nazwisko i Imię nauczyciela – nazwa 

2017/ 

2018 

Innowacyjny model wczesnoszkolnej edukacji plastycznej –klasa 1/ Elżbieta Wawrzonek 

 

Zakończenie 3 letniego innowacyjnego programu modelem “Nauka-Sztuka-Edukacja „W świecie sztuki” -kształtowanie umiejętności życiowych dzieci zdolnych plastycznie    w młodszym wieku szkolnym, poszerzenie wiedzy z zakresu edukacji plastycznej, we współpracy z Krakowską Akademią im. F. Modrzewskiego 

 

Jolanta Sadzik – “Mleko, warzywa, owoce”, Krajowy Ośrodek wsparcia rolnictwa  

 

 

Magdalena Jaszewska, Joanna Luraniec, Ewa Zabłocka – Belcarz, Anna Duszeńko, Joanna Janosz, Iwona Jarosik, Aleksandra Gacek – „Nie tylko Maria Curie” to projekt, który dotyczył zasłużonych dla Polski, ale obecnie mało znanych kobiet. Uczniowie z klas od czwartej do siódmej wnikliwie analizowali życiorys wybranej Polki, zapoznawali się z czasami, w których żyła, omawiali jej osiągnięcia i próbowali odpowiedź na pytanie” Dlaczego jest ona niezwykła i powinniśmy o niej pamiętać”? 

 

Iwona Jarosik, Aleksandra Gacek – „The Women in Time and Place” to projekt międzynarodowy realizowany na platformie eTwinning we współpracy ze szkołami z Hiszpanii, Portugali, Słowacji i Turcji. Podczas jego trwania mieliśmy okazję zaprezentować kolegom z innych krajów postacie ciekawych i inspirujących kobiet z Polski oraz poznać podobne kobiety wybrane przez młodzież ze szkół partnerskich. 

 

Joanna Luraniec ,Beata Kaczor, Aleksandra Gacek, Sylwia Róg – Projekt Budżetu Obywatelskiego “Warsztaty EuroWeek formą rozwijania zdolności przywódczych, interpersonalnych i językowych uczniów.” 

 

Elżbieta Wawrzonek/ FIZYKA DLA SMYKA cykl zajęć: Magnetyzm, Światło, Dźwięk /filia 0-3 

 

Dyskusyjny Klub Edukacyjny – JA CZYTAM / Elżbieta Wawrzonek /filia 0-3 

 

Agata Michalik -Projekt Budżetu Obywatelskiego  “Kształtowanie kompetencji interpersonalnych i międzykulturowych oraz postaw przedsiębiorczości poprzez udział w wycieczkach i warsztatach edukacyjnych”: 

-Wycieczka zagraniczna trzydniowa dla 40 uczniów z        kl. 7-8 

Wycieczka dwudniowa “Piknik pod gwiazdami “dla 200 uczniów
z klas 6-8 

Warsztaty edukacyjne z astronomii dla 320 uczniów z kl. 0-4 z wykorzystaniem Mobilnego Planetarium 

Wycieczka do MOA dla 75 uczniów z kl. 5 

 

 Projekt edukacyjny we współpracy z Muzeum Żup Krakowskich „Solna Akademia Dziecięca” w latach 2017/2018, Barbara Magielska kl3b 

 

Fizyka dla Smyka- 3 rok realizacji i koordynacja cyklu spotkań z zakresu edukacji przyrodniczej; kl.3b Barbara Magielska 

 

Projekt edukacyjny “Chcę pomagać”, w ramach którego przeprowadzono akcje: 

Akcja „Pełna miska dla zwierzaka”, wspomagająca zwierzęta będące pod opieką Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami;  

 

Organizacja Akcji Charytatywnej na rzecz chorego dziecka z wrodzoną wadą obydwu dłoni /zbiór; kl3b, Brabara Magielska 

 

Jubileusz 145-lecia szkoły i Rok Kościuszkowski w Szkole Podstawowej nr 2 źródłem integracji społeczności szkolnej i środowiska lokalnego. I Jarosik koordynator  

 “O sile emocji “  

– klasa1 / Elżbieta Wawrzonek 

 

Jak kochać, wymagać i dbać o siebie – rodzice / Elżbieta Wawrzonek  

 

 

Program dla dzieci uzdolnionych matematycznie “Alfik”/udział w ogólnopolskim konkursie matematycznym dla kl.3./Barbara Magielska 

Joanna Luraniec, – gra zespołowa “Plac Broni” na podstawie lektury F. Molnara. 

 

Ewa Zabłocka – Belcarz – gra zespołowa na podstawie lektury “Opowieści z Narnii”  

 

„Ludzie mają różne pasje, a Ty?” / klasa 1 /Elżbieta Wawrzonek 

 

“Wiem co jem” – kl.4 (odszyfrowywanie etykiet spożywczych, piramida żywienia, zioła i przyprawy) 

2018/ 

2019 

Joanna Luraniec, Anna Duszeńko, Ewa Zabłocka – Belcarz, Joanna Janosz, Magdalena Jaszewska “Lekturownik” – innowacja metodyczna 

 

Joanna Luraniec – “Szlakiem polskich legend” – innowacja programowa 

 

Innowacyjny model wczesnoszkolnej edukacji plastycznej –klasa 2/ Elżbieta Wawrzonek 

 

Rozpoczęcie drugiej tury innowacyjnego modelu edukacji wczesnoszkolnej “Nauka-Sztuka- Edukacja”-”W świecie sztuki”, prowadzony metodą eksperymentu; kl 1c Barbara Magielska –rok pierwszy 

 

Izabela Malicka – projekt “Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej” – Świat wartości 

  

  

Jolanta Sadzik – “Czyste powietrze”, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna,  

 

Jolanta Sadzik, Aneta Sajdak –  

E-twinning: wymiana kartek świątecznych z uczniami z Portugalii  

 

Joanna Luraniec, Aleksandra Gacek, Anna Duszeńko – Projekt BO “Modernizacja sali lekcyjnej na pracownię językową w SP nr 2 w Wieliczce.” 

 

 

“Od Kochanowskiego do Mrożka – prezentacje multimedialne” – projekt dla klas ósmych. Joanna Luraniec, Anna Duszeńko, Magdalena Jaszewska, Joanna Janosz 

 

FIZYKA DLA SMYKA  filia 0-3 ,Powietrze ,  Elektrostatyka ,Woda/ Elżbieta Wawrzonek  

Dyskusyjny Klub Edukacyjny – JA CZYTAM/ JA OGLĄDAM/ filia  0-3 /Elżbieta Wawrzonek 

 

Lekcje z klasą – Kształtowanie  kompetencji społecznych 1-3 /  Uniwersytet Dzieci / Elżbieta Wawrzonek 

 

Projekt edukacyjnego pt. ”Regionalna edukacja muzealna i kulturalna” w ramach programu edukacyjnego „Pakiety 2019”; kl1c Barbara Magielska 

Projekt edukacyjnego dla I etapu edukacyjnego – „Moja Ojczyzna” w  ramach obchodów 100- lecia odzyskania przez Polskę niepodległości; kl.1c Barbara Magielska,.Dec 

 

Projekt edukacyjny “Chcę pomagać”, w ramach którego przeprowadzono akcje: Akcja „Pełna miska dla zwierzaka” na rzecz wielickiego schroniska „Psia kość”; Akcję „TY możesz POMÓC – ZBIERAMY NAKRĘTKI” dla chorego dziecka. Kl.1c Barbara Magielska 

Fantastyczna Dwójka – projekt czytelniczo-społeczny /I. Jarosik, A. Gacek, D. Ziarek, A. Banaś, M. Jurek / 

Dwójkowa młodzież debatuje – I. Jarosik  

Projekt Sally Ride EarthKAM – I. Jarosik, A. Banaś, Z. Płoskonka  

Zdrowe- nietrudne /klasy 0-3 filia/ Elżbieta Wawrzonek 

 

Rozmawiamy o emocjach- autorski program edukacyjno-terapeutyczny 1-3/ Elżbieta Wawrzonek 

 

Kochać i wymagać/autorski program podnoszący kompetencje wychowawcze rodziców/ Elżbieta Wawrzonek 

 

Opracowanie i realizacja trzechletniego „Programu dla I-go etapu edukacji wczesnoszkolnej – „Poznajemy zawody”. Kl.1c Barbara Magielska  

 

Program adaptacyjny dla klas pierwszych kl.1c Barbara Magielska 

Joanna Luraniec, Ewa Zabłocka – Belcarz – czytanie Dziadów cz. II w formie minispektaklu klasowego. 

 

 

Lektura w pudełku oraz gra zespołowa na podstawie lektury “Opowieści z Narnii” 

 – Ewa Zabłocka – Belcarz 

 

  

Terenowa gra z uczniami i rodzicami “Śladami Niepodległości”/ Elżbieta Wawrzonek 

2019/ 

2020 

Anna Duszeńko, Joanna Luraniec, Ewa Zabłocka – Belcarz- “Nazywam się…” – innowacja programowa dla klas 5 

 

Joanna Luraniec, Anna Duszeńko, Ewa Zabłocka – Belcarz, Joanna Janosz, Magdalena Jaszewska “Lekturownik” – innowacja metodyczna 

 

 

 

 

 

Agnieszka Włodarczyk – innowacja 

“Pierwszaki Kodują Przyszłość” 

 

Innowacyjny model wczesnoszkolnej edukacji plastycznej –klasa 3/ Elżbieta Wawrzonek 

 

Programowanie z robotami Dashem i Dotem/ filia/Elżbieta Wawrzonek 

 

Innowacyjny model edukacji wczesnoszkolnej “Nauka-Sztuka- Edukacja”-”W świecie sztuki”, prowadzony metodą eksperymentu; kl 2c Barbara Magielska –rok drugi, we współpracy z Krakowską Akademią im.F.Modrzewskiego 

Izabela Malicka – projekt “Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej”- Świat wartości 

 

Jolanta Sadzik – “Tradycyjny sad” ogólnopolski projekt edukacyjny 

PAH- na ratunek Ziemi- Joanna Janosz  

 

 

Jolanta Sadzik – “Zanieczyszczenie powietrza”, Krakowski Alarm Smogowy 

 

Magdalena Jaszewska “Od Kochanowskiego do Mrożka – prezentacje multimedialne” – projekt dla klas ósmych. 

 

 

Agnieszka Włodarczyk – projekt “Lekturki spod chmurki”, 

“Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej” 

“Uczymy Dzieci Programować” 

 

“Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej” Filmowi Bohaterowie/ klasa 1-3/Elżbieta Wawrzonek 

Dyskusyjny Klub Edukacyjny 0-3/ filia 

 

Matematyka z klasą / Przedsiębiorczość/ Dziecięcy Uniwersytet/klasa3/ Elżbieta Wawrzonek 

 

Agata Michalik- “Zanieczyszczenie powietrza “ 

Krakowski Alarm Smogowy 

 

 „Moje zdrowie”  kl.Ic E.Durak  

 

Dwójkowa młodzież debatuje I. Jarosik  

Projekt fotograficzny w kl. 

VIII a „Światłem 

Malowane” I. Jarosik  

 

 

Projekt adaptacji dla klasy. – kl. 1 b, Agnieszka Cieśla  

Katarzyna Koczara- program  

“Moje miasto Wieliczka dawniej i dzis” 

Program adaptacyjny dla klas czwartych- Magdalena Jaszewska 

 

Zdrowe- nietrudne /klasy 0-3 filia  

 

Moja droga do Zdrowia” program edukacyjno- terapeutyczny, którego celem jest kształtowanie społecznej umiejętności holistycznego rozumienia czynników wpływających na zdrowie/ Elżbieta Wawrzonek 

 

 

Kochać i wymagać/autorski program podnoszący wychowawcze kompetencje rodziców/ Elżbieta Wawrzonek 

 

Realizacja programu edukacyjnego pt.” Regionalna Edukacja Muzealna i Kulturalna” klasa 2i3/ Elżbieta Wawrzonek/ Kinga Pawłowska 

 

Ogólnopolski Program Uniwersytetu Dzieci w Klasie: Lekcje z klasą jak odczytywać emocje; /świetlica/ Agnieszka Ćwiklik 

 

Opracowanie i realizacja trzechletniego „Programu dla I-go etapu edukacji wczesnoszkolnej – „Poznajemy zawody”.  Barbara Magielska 

 

Realizacja programu propagującego właściwe posługiwanie się językiem ojczystym “Klub Młodego Czytelnika” kl.2c 

 

Szkolne przygody gangu słodziaków- program edukacyjny, którego celem jest budowanie nawyku codziennego czytania wśród uczniów klas 1 – kl. 1 b, Agnieszka Cieśla 

 

Lektura w pudełku- Magdalena Jaszewska 

 

 Lapbook lekturowy- Magdalena Jaszewska, Ewa Zabłcoka – Belcarz 

 

Redagowanie gazetki na podstawie lektury- Magdalena Jaszewska, Ewa Zabłocka -Belcarz 

 

Joanna Luraniec – czytanie Dziadów cz. II w formie minispektaklu klasowego. 

 

Joanna Luraniec – gra bingo podczas omawiania “Quo vadis”.  

 

Joanna Luraniec – lektura w pudełku “Opowieści z Narnii” 

 

Ewa Zabłocka – Belcarz – makiety do lektury “Władca Lewawu” 

 

Jolanta Sadzik – spotkanie z Ekodoradcą gminy Wieliczka 

2020/ 

2021 

Joanna Luraniec, “Nazywam się…” – innowacja programowa dla klas 5 

 

Joanna Luraniec, Anna Duszeńko, Ewa Zabłocka – Belcarz, Joanna Janosz, Magdalena Jaszewska “Lekturownik” – innowacja metodyczna 

 

Adrianna Banaś – Chemia w małej skali – innowacja metodyczna 

 

Innowacyjny model wczesnoszkolnej edukacji plastycznej –klasa 1/ Elżbieta Wawrzonek 

 

Agnieszka Włodarczyk, 

Dorota Włodarczyk 

Innowacja – Zakodowane Podróże Drugoklasistów 

 

 

Innowacja pedagogiczna  

„Emocja”  

MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY  

WSPIERAJĄCY ROZWÓJ SPOŁECZNY I EMOCJONALNY DZIECI I MŁODZIEŻY/świetlica/ Agnieszka Ćwiklik 

 

Jolanta Sadzik – “Tradycyjny sad” ogólnopolski projekt edukacyjny 

Jolanta Sadzik ‘Uniwersytet dzieci” – cykl lekcji wychowawczych 

 

PAH- na ratunek Ziemi- Joanna Janosz, Ewa Zabłocka – Belcarz, Magdalena Jaszewska, Katarzyna Koczara 

 

Joanna Janosz-  

Lekcje z emocjami. Jak dbać o swój nastrój? 

 

 Anna Duszeńko – Światowy Tydzień Wody z PAH  

 

Ewa Zabłocka – Belcarz, Magdalena Jaszewska “Od Kochanowskiego do Mrożka – prezentacje multimedialne” – projekt dla klas ósmych. 

 

 Katarzyna Koczara – udział w projekcie  Bohateron 

 

Adrianna Banaś – Godziny wychowawcze ze światem – PAH  

 

Magdalena Jaszewska – Godziny wychowawcze ze światem – PAH 

 

Agnieszka Włodarczyk, Dorota Włodarczyk – projekt “Lekturki spod chmurki”, 

“Uczymy Dzieci Programować” 

 

Dorota Włodarczyk “Uniwersytet Dzieci” – “Muzyka, do czego inspirują nas dźwięki?” 

 

Dyskusyjny Klub Edukacyjny – JA CZYTAM/ Elżbieta Wawrzonek 

Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej 1,3/ Elżbieta Wawrzonek 

Mali matematycy/Gdzie kryje się matematyka DU klasa 1/ Elżbieta Wawrzonek 

 

Projekt „Uczymy dzieci programować” A. Cieśla  

 

Projekt „Bądź jak Tadzik…” 

I. Jarosik, A. Gacek  

 

Dwójkowa młodzież debatuje I. Jarosik 

 

Projekt “Uczymy dzieci programować” kl. 2 b, Agnieszka Cieśla  

 

Katarzyna Koczara- program 

 “Moje miasto Wieliczka dawniej i dziś” 

Katarzyna Koczara “Program adaptacyjny dla klas 4” 

Spójrz inaczej /klasa1/ Elżbieta Wawrzonek 

 

Realizacja trzechletniego „Programu dla I-go etapu edukacji wczesnoszkolnej -„Poznajemy zawody”.  Barbara Magielska 

 

Poznajemy bogów greckich- korowód i prezentacja bogów- Magdalena Jaszewska 

 

Lektura na wieszaku- Magdalena Jaszewska 

 

Lapbook lekturowy- Magdalena Jaszewska, Ewa Zabłcoka – Belcarz 

 

Redagowanie gazetki na podstawie lektury- Magdalena Jaszewska, Ewa Zabłocka – Belcarz 

 

Katarzyna Koczara- lekcje wychowawcze o oszczędzaniu 

 

Katarzyna Koczara-Tradycje Świat wielkanocnych w różnych krajach europejskich 

 

Joanna Luraniec, Ewa Zabłocka – Belcarz – Lekcja kleksografii i przędzenia liter 

 

Joanna Luraniec – makiety do lektury “Władca Lewawu” 

 

Joanna Luraniec – “Mądra główka powtarza trudne słówka” – działanie całoroczne w kl.4b 

 

 

Polisensorycznie – klasa 1/Elżbieta Wawrzonek 

 

 

Agata Michalik 

“Spotkania z ciekawymi ludźmi “ 

Spotkania z Leśnikiem-4b 

Spotkania z Przyrodnikiem-4b 

Spotkania z Astronomem4b, 7b 

Spotkania z Podróżnikiem kl. 6-8 

 

Jolanta Sadzik, Aneta Kubicka – Spotkanie z Ekodoradcą gminy Wieliczka 

 

2021/ 

2022 

Joanna    Luraniec  Ewa Zabłocka – Belcarz, Joanna Janosz “Nazywam się…” – innowacja programowa dla klas 5 

 

Joanna Luraniec, Anna Duszeńko, Ewa Zabłocka – Belcarz, Joanna Janosz, Magdalena Jaszewska “Lekturownik” – innowacja metodyczna 

 

Anna Duszeńko, Joanna Luraniec, Ewa Zabłocka- Belcarz “Moja okolica. Moja mała ojczyzna. Wymiana kartek pocztowych z okazji Narodowego Święta Niepodległości” – udział w ogólnopolskiej innowacji pedagogicznej 

 

Joanna Klimczak, Dorota Włodarczyk “Przyłapani na dobrym uczynku” – innowacja pedagogiczna 

 

Dorota Włodarczyk „Kształtujemy kompetencje społeczne z Uczymy dzieci programować” 

 

Innowacyjny model wczesnoszkolnej edukacji plastycznej –klasa 2/ Elżbieta Wawrzonek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jolanta Sadzik – “Podstępne WZW” realizacja programu profilaktyki zakażeń WZW  

“Profilaktyka czerniaka” 

Jolanta Sadzik – “Tradycyjny sad” 

 

PAH- na ratunek Ziemi- Joanna Janosz, Katarzyna Koczara 

 

 

Katarzyna Koczara, Joanna Janosz, Ewa Zabłocka – Belcarz-, Magdalena Jaszewska udział w projekcie Bohateron 

 

Magdalena Jaszewska, Ewa Zabłcoka – Belcarz “Od Kochanowskiego do Mrożka – prezentacje multimedialne” – projekt dla klas ósmych. 

 

Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej- projekt filmowy- kl. 6c- Magdalena Jaszewska 

 

Anna Duszeńko “Odkrywamy Małopolskę” 

 

Anna Duszeńko, Ewa Zabłocka – Belcarz – Światowy Tydzień Wody z PAH 

 

Dorota Włodarczyk “Uniwersytet Dzieci”- “Mali detektywi. Jakie tajemnice kryje świat wokół nas?” 

“Lekturki spod chmurki. Poznajemy zawody”.  

“Uczymy dzieci programować”. 

 

Dyskusyjny Klub Edukacyjny JA CZYTAM -JA OGLĄDAM /Elżbieta Wawrzonek 

 

Akademia Leśna. Jak tropić ślady w przyrodzie? – projekt ogólnopolski/UD Elżbieta Wawrzonek 

 

Akademia Świetlicowa – Świetliczaki na tropie… zagadek 

Agnieszka Ćwiklik 

 

“Mamo, tato wolę wodę” projekt propagujący właściwą postawę ekologiczną i prozdrowotną. Barbara Magielska kl.1a  

 

Dwójkowa młodzież debatuje I. Jarosik 

 

Projekt “Jak umyję ręce, to wodę zakręcę” – wykonanie piktogramów – Izabela Malicka 

 

Projekt “Wyłącz prąd jak wychodzisz stąd” –  wykonanie piktogramów – Izabela Malicka 

 

Projekt “Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej”- Aneta Zarzycka-Dubil 

 

 

Katarzyna Koczara- program  

“Moje miasto Wieliczka dawniej i dzis” 

 

“Spójrz inaczej” klasa 2/Elżbieta Wawrzonek 

 

Realizacja programu rozwijającego kreatywne myślenie dla uczniów kl.1a “Wyspa pomysłów- tropiciele pomysłów”; Barbara Magielska 

 

Opracowanie programu nauczania techniki dla uczniów klasy VII i VIII szkoły podstawowej z orzeczeniem o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim – Izabela Malicka 

 

 

Adrianna Banaś – Chemia w fizyce 

 

Redagowanie gazetki na podstawie lektury- Magdalena Jaszewska, Ewa Zabłocka – Belcarz 

 

Katarzyna Koczara- Powstanie Warszawkie, dzień po dniu 

 

Joanna Luraniec – Lekcja kleksografii i przędzenia liter.  

 

Joanna Luraniec – galeria bohaterów “Hobbita” wykonana w generatorze kart (CardMaker), praca w grupach na teams. 

 

Polisensorycznie czyli wielozmysłowo/klasa 2/ Elżbieta Wawrzonek 

 

2022/ 

2023 

“Czytam z klasą lekturki spod chmurki. Podróżowanie przez czytanie.” – Dorota Włodarczyk  

 

“Czytam z klasą lekturki spod chmurki”- Aneta Zarzycka-Dubil 

 

Joanna Luraniec, Anna Duszeńko, Ewa Zabłocka – Belcarz, Joanna Janosz, Magdalena Jaszewska “Lekturownik” – innowacja metodyczna 

 

Anna Duszeńko, Ewa Zabłocka – Belcarz, Joanna Janosz, Magdalena Jaszewska 

 

Joanna    Luraniec, Magdalena Jaszewska,  Ewa Zabłocka – Belcarz “Nazywam się…” – innowacja programowa dla klas 5 

 

innowacja pedagogiczna na lekcjach j. polskiego w kl. 8 z wykorzystaniem technik plastycznych – „Lektury sięgnęły bruku” – A. Duszeńko, M. Jaszewska, J, Janosz, E. Zabłocka – Belcarz:   

 

“Czytam z klasą lekturki spod chmurki. Podróżowanie przez czytanie.” – Anna Łata 

Projekt ekologiczny “Ocalimy świat” – Dorota Włodarczyk
  “Projekt “Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej” – Dorota Włodarczyk  

 

 “Projekt “Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej”- Aneta Zarzycka-Dubil 

 

Projekt “ Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej” Beata Kaczor, Magdalena Jaszewska, Ewa Zabłocka – Belcarz

 

 Projekt “Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej” –  Iwona Dec

 

Projekt “Regionalna Edukacja Muzealna i Kulturalna” –  Iwona Dec

 

Projekt “Wieliczka – moje miasto” – Iwona Dec 


Projekt “Jestem Polakiem- historyczne wędrówki po Polsce”-spotkania z legendą; Barbara Magielska

 

Projekt dla kl.2 w MŻK-regionalna edukacja muzealna i kulturalna; Barbara Magielska;

 

Projekt edukacji przyrodniczo-ekologicznej “ Zwierzęta egzotyczne, co już wiemy, a co jeszcze warto wiedzieć”; Barbara Magielska 


Jolanta Sadzik –   

Projekt „Edukacyjna Sieć Antysmogowa”

“Profilaktyka czerniaka” 

“Tradycyjny sad” 

Jolanta Sadzik, Aneta Kubicka 

Akcja “Czyste zielone miasta” 


Multimedialna powtórka przed egzaminem w klasach 8 „Od Kochanowskiego do Mrożka” (praca w grupie z wykorzystaniem technologii informacyjno – komunikacyjnych) A. Duszeńko, M. Jaszewska, J. Janosz, E. Zabłocka -Belcarz

 

 Projekt “Edukacyjna sieć antysmogowa” 

Aneta Kalwajtys 


Katarzyna Koczara, Joanna Janosz- program BohaterON w naszej szkole 

Katarzyna Koczara- udział w projekcie Nowe Horyzonty Sztuki Filmowej 

Katarzyna Koczara, Joanna Janosz- Żonkile udział w projekcie upamiętniającym powstanie w gettcie warszawskim

 

 “Projekt “Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej” – Anna Łata 

 

Realizacja programu rozwijającego kreatywne myślenie dla uczniów kl.2a 

“Klub Młodego Czytelnika”

 

Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej ”Czyste powietrze wokół nas”- kl.0s 

Aneta Kalwajtys

„Poezja jak malowana” – tworzenie prac plastycznych inspirowanych liryką podczas lekcji j. polskiego w kl. 4-8. Wyeksponowanie powstałych prac na gazetce na korytarzu (Anna Duszeńko, Joanna Janosz, Joanna Luraniec, Magdalena Jaszewska, Ewa Zabłocka – Belcarz) 

 

„Z antykiem na ty” – spotkanie z greckimi bogami. Aktywizujące formy pracy oraz korelacja działań podczas lekcji j. polskiego i historii w kl. 5 (J. Luraniec, M. Jaszewska, E. Zabłocka – Belcarz, K. Koczara, M. Jurek)