Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wieliczce

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Wieliczce

Rekrutacja 2023/2024

3.4.19

Rekrutacja 2023/2024

Szanowni Państwo

Poniżej link do strony gminy, na której publikowane są wszystkie informacje dot. terminów
i kryteriów rekrutacji:

https://www.wieliczka.eu/pl/201129/30179/informacja-o-terminach-rekrutacji-na-rok-szkolny-223-224.html

 

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do dostarczenia
do szkoły pisemnego potwierdzenia woli uczęszczania w terminie:

od 17.04.2023 r. od godz. 12:00 do 19.04.2023 r. do godz. 16:00.

Brak potwierdzenia woli we wskazanym terminie jest równoznaczne
z rezygnacją z miejsca w jednostce!!!

 

Potwierdzenie woli i deklaracja Wieliczka SP2

Potwierdzenie woli i deklaracja – Filia w Sułkowie

 

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/wieliczka

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych spoza rejonu są zobowiązani
do dostarczenia do szkoły potwierdzenia woli uczęszczania w terminie:

od 17.04.2023 r. od godz. 12:00 do 19.04.2023 r. do godz. 16:00.

 

Potwierdzenie woli przyjęcia do klasy I – Wieliczka SP2

Potwierdzenie woli przyjęcia do klasy I – Filia w Sułkowie


Brak potwierdzenia woli we wskazanym terminie jest równoznaczne

z rezygnacją z miejsca w jednostce!!!