Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wieliczce

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Wieliczce

Rekrutacja 2024/2025

3.4.19

Rekrutacja 2024/2025

Szanowni Państwo

Poniżej link do strony gminy, na której publikowane są wszystkie informacje dot. terminów i kryteriów rekrutacji:

https://www.wieliczka.eu/pl/201129/31668/informacja-o-terminach-rekrutacji-na-rok-szkolny-224-225.html

 

REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2024/2025

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/wieliczka

 

przyjmowanie wniosków kandydatów w terminie od 01.03.2024 r. do 22.03.2024 r.

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do dostarczenia
do szkoły pisemnego potwierdzenia woli uczęszczania w terminie:

od 22.04.2024 r. od godz. 12:00 do 24.04.2024 r. do godz. 16:00.

Brak potwierdzenia woli we wskazanym terminie jest równoznaczne
z rezygnacją z miejsca w jednostce!!!

Potwierdzenie woli i deklaracja Wieliczka SP2

Potwierdzenie woli i deklaracja – Filia w Sułkowie

 

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2024/2025

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/wieliczka

przyjmowanie zgłoszeń kandydatów z obwodu szkoły w terminie:
od 01.03.2024 r. do 15.03.2024 r.

w dniu 18.03.2024 r. podanie do publicznej wiadomości informacji o liczbie
wolnych miejsc dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły

przyjmowanie wniosków kandydatów spoza rejonu szkoły w terminie:
od 19.03.2024 r. do 05.04.2024 r.

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych spoza rejonu są zobowiązani
do dostarczenia do szkoły potwierdzenia woli uczęszczania w terminie:

od 22.04.2024 r. od godz. 12:00 do 24.04.2024 r. do godz. 16:00.

Potwierdzenie woli przyjęcia do klasy I – Wieliczka SP2

Potwierdzenie woli przyjęcia do klasy I – Filia w Sułkowie


Brak potwierdzenia woli we wskazanym terminie jest równoznaczne

z rezygnacją z miejsca w jednostce!!!