Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wieliczce

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Wieliczce

Rekrutacja 2022/2023

3.4.19

Szanowni Państwo.

Poniżej link do strony gminy, na której publikowane sa wszystkie informacje dot. terminów ikryteriów rekrutacji:
https://www.wieliczka.eu/pl/201129/28795/informacja-o-terminach-rekrutacji-na-rok-szkolny-222-223.html

POTWIERDZENIE WOLI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2022/2023

WAŻNA INFORMACJA:
Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania
do jednostki w terminie do 2022-04-14 godz. 16:00.
Brak potwierdzenia woli we wskazanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w jednostce.
Potwierdzenie woli Wieliczka SP2

Potwierdzenie woli fila w Sułkowie

POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DO KLASY PIERWSZEJ
NA ROK SZKOLNY 2022/2023
WAŻNA INFORMACJA:
Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani
do potwierdzenia woli uczęszczania do jednostki w terminie
do 22-04-2022 do godz. 15:00.
Brak potwierdzenia woli we wskazanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w jednostce.
Potwierdzenie woli przyjęcia do klasy pierwszej

Szanowni Państwo,
Na dzień 07.06.2022 w Szkole Podstawowej nr 2 w Wieliczce w rekrutacji uzupełniającej do klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023 mamy 4 wolne miejsca dla dzieci spoza obwodu, natomiast w Szkole Filialnej w Sułkowie wolnych miejsc nie posiadamy.