Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wieliczce

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Wieliczce

Rekrutacja 2020/2021

3.4.19

Szanowni Rodzice!

REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego, ma charakter elektroniczny na poziomie gminy.

Dostęp do platformy internetowej obsługującej proces rekrutacji uruchomiony zostanie od 2 marca 2020 r.  pod adresem: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/wieliczka/default.aspx

 

Wygenerowany elektronicznie wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie od 2 marca do 25 marca 2020 r.

 

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są do szkoły z urzędu na podstawie ZGŁOSZENIA, które można złożyć w sekretariacie szkoły w dniach od 2 marca do 25 marca 2020r.

Dzieci spoza obwodu podlegają procedurze rekrutacyjnej, jeżeli szkoła posiada wolne miejsca. Rodzice składają pisemny WNIOSEK w sekretariacie szkoły od 2 marca do 25 marca 2020r.

 

Wymagane załączniki są dostępne na stronie szkoły w zakładce Rekrutacja do pobrania od 2 marca 2020 r.

Szczegóły dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie internetowej gminy Wieliczka www.wieliczka.eu.

 

Dokumenty dotyczące rekrutacji do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej  przyjmowane są w sekretariacie szkoły:
poniedziałek, wtorek w godz. 7:30 – 16:00
środa, czwartek, piątek w godz. 7:30 – 15:00

 

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego
link do platformy dostępny od 2 marca 2020 r.   https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/wieliczka/default.aspx
Kryteria rekrutacji do publicznych przedszkoli
Terminy rekrutacji do publicznych przedszkoli
Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
Oświadczenie o wielodzietności rodziny – Przedszkola 2020-2021
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka – Przedszkola 2020-2021
Potwierdzanie woli_Deklaracja_usługi przedszkola 2020-2021 SP2 (termin złożenia w sekretariacie od 4.05 do 6.05.2020 r.)
Potwierdzanie woli_Deklaracja_usługi przedszkola 2020-2021 Filia Sułków (termin złożenia w sekretariacie od 4.05 do 6.05.2020 r.)

Rekrutacja do klas pierwszych

Terminy rekrutacji do klas I publicznych szkół podstawowych
Kryteria rekrutacji do klas I publicznych szkół podstawowych
Zasady rekrutacji do klas I publicznych szkół podstawowych
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów – Szkoły Podstawowe 2020-2021
Formularz zgłoszenia  do klasy pierwszej – rejon
Formularz wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej spoza rejonu
Oświadczenie-potwierdzenie woli przyjęcia (termin złożenia w sekretariacie od 4.05 do 6.05.2020 r.)
Klauzula informacyjna RODO Nabór Przedszkola
Dz.Urz.Woj.Mal. poz. 2343_akt
Uchwała_Dz.U.Woj.Mał.poz.2587
Uchwała_Dz.U.Woj.Mał.poz.1871
Treść uzgodnień wynikających z umowy o współadministrowanie