Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wieliczce

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Wieliczce

Misja i wizja Szkoły

9.21.22

MISJA SZKOŁY     

Największym zwycięstwem jest to, które odnosimy nad nami samymi.”

Kształcimy i wychowujemy uczniów odpowiedzialnych za siebie i innych członków społeczności szkolnej. Pragniemy wyposażyć ich w taką wiedzę, umiejętności i wartości, aby w przyszłości stali się świadomymi, kreatywnymi i wrażliwymi członkami społeczności, w której funkcjonują. Chcemy, aby jak najlepiej wykorzystywali własny potencjał intelektualny i potrafili dostosowywać się do zmieniających się realiów współczesnego świata i cywilizacji, ucząc się przez całe życie. Nasi wychowankowie będą świadomi własnego pochodzenia oraz nierozerwalnego współistnienia ze środowiskiem przyrodniczym, a także dumni z bycia Polakami i Europejczykami.  Uczniowie naszej szkoły wyrosną na ludzi mających poczucie własnej wartości i odpowiedzialności za swoje zachowanie. Zwracamy również szczególną uwagę na zdrowy styl życia i troszczymy się o prawidłowy rozwój emocjonalny naszych wychowanków.

 WIZJA SZKOŁY

Nasza szkoła jest nowoczesną, przyjazną, innowacyjną i bezpieczną jednostką przygotowującą uczniów do kontynuowania nauki na kolejnych etapach edukacyjnych. Jest miejscem, w którym młodzi ludzie zaangażowani są w sprawy społeczne. Nasze działania ukierunkowane są na ucznia, jego potrzeby, umożliwiając mu wszechstronny rozwój. Wykorzystujemy najnowsze zdobycze techniki informacyjnej i informatycznej, stosujemy nowoczesne metody nauczania i wychowania, aby uczeń mógł rozwijać swoje zainteresowania, umiejętności, zdolności i pasje.  Wsparcie, które udzielamy naszym wychowankom, realizowane jest dzięki pomocy i we współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.