Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wieliczce

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Wieliczce

Zebrania i konsultacje

10.2.18

Zebrania z rodzicami godz. 17:30

18 – 19 września 2019 r.

27 – 28 listopada 2019 r.

22 – 23 stycznia 2020 r.

29 – 30 kwietnia 2020 r. / 13 – 14 maja 2020 r.

Konsultacje z nauczycielami godz. 17:00 – 18:30

7 października 2019 r.

16 grudnia 2019 r.

2 marca 2020 r.

6 kwietnia 2020 r.

1 czerwca 2020 r.