Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wieliczce

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Wieliczce

Zebrania i konsultacje

10.2.18

Zebrania z rodzicami godz. 17:30

Konsultacje z nauczycielami godz. 17:00 – 19:00