Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wieliczce

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Wieliczce

Zebrania i konsultacje

10.2.18

Zebrania z rodzicami godz. 17:30
28.11.2018 – klasy I – IV, Va         29.11.2018 – kl. Vb, Vc, Vd oraz klasy VI – VIII
09.01.2019 – klasy I – IV, Va         10.01.2019 – kl. Vb, Vc, Vd oraz klasy VI – VIII
27.03.2019 – klasy I – IV, Va         28.03.2019 – kl. Vb, Vc, Vd oraz klasy VI – VIII
29.05.2019 – klasy I – IV, Va         30.05.2019 – kl. Vb, Vc, Vd oraz klasy VI – VIII

Konsultacje z nauczycielami godz. 17:00 – 19:00
1.10
5.11
3.12
4.03
6.05
3.06