Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wieliczce

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Wieliczce

RODO

5.15.20

Klauzula informacyjna
Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych szczególnej kategorii – pomiar temperatury ciała dziecka w przypadku wystąpienia niepokojących objawów
Klauzula RODO COVID-19

 

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych szczególnej kategorii –  pomiar temperatury ciała dziecka w celu przeciwdziałania zagrożeniu epidemii COVID-19, w szczególności w przypadku wystąpienia niepokojących objawów 

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych szczególnej kategorii – pomiar temperatury ciała pracownika/współpracownika/osób trzecich w celu przeciwdziałania zagrożeniu epidemii COVID-19 

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych szczególnej kategorii –  pomiar temperatury ciała dziecka w celu przeciwdziałania zagrożeniu epidemii COVID-19, w szczególności w przypadku wystąpienia niepokojących objawów  – oddział przedszkolny

Klauzula RODO do deklaracji na dyżur wakacyjny 2021