Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wieliczce

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Wieliczce

Cele i zadania świetlicy

10.2.18

Cele i zadania dydaktyczne zajęć wychowawczo – dydaktycznych w świetlicy

Ogólne:

Szczegółowe: