Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wieliczce

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Wieliczce

Pedagog

9.11.18

Witamy wszystkich
W naszej szkole pracuje dwóch pedagogów, którzy pod opieką mają poszczególne klasy.

Godziny dyżurów pedagogów: Godziny_pracy pedagog

Ponadto w każdej ważnej dla dziecka sprawie, spotkamy się z Państwem w dogodnym terminie – po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu pod numerem: 12 278 15 16.

PEDAGOG CZYLI KTO???

Pedagog szkolny – to osoba zatrudniona w szkole w celu uzupełniania, pogłębiania i rozszerzania działalności dydaktyczno-wychowawczej prowadzonej przez nauczycieli.
Zadaniem pedagoga jest między innymi rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów, analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej zarówno dla uczniów, rodziców i nauczycieli, jak również odkrywanie mocnych strony uczniów, tak by w sposób optymalny rozwijać ich talenty i zainteresowania.
Pedagog organizuje na terenie szkoły również zajęcia profilaktyczno–wychowawcze, a dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej organizuje różne farmy pomocy i wsparcia.
Pedagog współpracuje z nauczycielami, wychowawcami klas, rodzicami oraz instytucjami służącymi pomocą dzieciom i rodzinie.

Ale głównym partnerem w pracy pedagoga szkolnego jest UCZEŃ !!!

Drogi Uczniu, przyjdź do pedagoga gdy:
* jesteś samotny, czujesz, że nikt Cię nie rozumie
* nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.
* masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej
* chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem
* chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób
* masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić
* przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić

Szanowni Rodzice pedagodzy szkolni służą Państwu pomocą gdy:
* niepokoi Was zachowanie dziecka
* chcecie porozmawiać o dziecku i Waszych z nim relacjach
* macie pytania dotyczące wyników w nauce dziecka i jego funkcjonowania w szkole
* potrzebujecie wsparcia w procesie wychowania
* macie pytania i nie wiecie do kogo się z nimi zwrócić
* szukacie pomocy

Szanowni nauczyciele!
Pedagog szkolny oferuje pomoc w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów, udzielaniu różnorodnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizowaniu spotkań z przedstawicielami różnych instytucji i wspieraniu was w pracy opiekuńczo – wychowawczej.

DLA UCZNIÓW

DLA RODZICÓW