Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wieliczce

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Wieliczce

Pedagog

9.11.18

Witamy wszystkich
W naszej szkole pracuje dwóch pedagogów, którzy pod opieką mają poszczególne klasy.

Godziny dyżurów pedagogów:

mgr Joanna Klimczak mgr Katarzyna Lelek
poniedziałek 08:00 – 13:30 10:30 – 13:30
wtorek 12:00 – 16:00 08:00 – 12:30
środa 08:00 – 13:00
czwartek 12:00 – 16:00
piątek 08:00 – 13:00 12:00 – 15:30
klasy  

0s, Ic, Ia, IIa, IIc, IIs, IIIb ,IIIc, IIIs, IVa,IVc, IVd, Va, Vb, Vc, VIb, VIc, VIIb ,VIIc, VIId, VIIIa, VIIIb, VIIId

0, Ib, IIb, IIIa, IVb, Vd, VIa, VIIa, VIIIc

Ponadto w każdej ważnej dla dziecka sprawie, spotkamy się z Państwem w dogodnym terminie – po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu pod numerem: 12 278 15 16.

PEDAGOG CZYLI KTO???

Pedagog szkolny – to osoba zatrudniona w szkole w celu uzupełniania, pogłębiania i rozszerzania działalności dydaktyczno-wychowawczej prowadzonej przez nauczycieli.
Zadaniem pedagoga jest między innymi rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów, analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej zarówno dla uczniów, rodziców i nauczycieli, jak również odkrywanie mocnych strony uczniów, tak by w sposób optymalny rozwijać ich talenty i zainteresowania.
Pedagog organizuje na terenie szkoły również zajęcia profilaktyczno–wychowawcze, a dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej organizuje różne farmy pomocy i wsparcia.
Pedagog współpracuje z nauczycielami, wychowawcami klas, rodzicami oraz instytucjami służącymi pomocą dzieciom i rodzinie.

Ale głównym partnerem w pracy pedagoga szkolnego jest UCZEŃ !!!

Drogi Uczniu, przyjdź do pedagoga gdy:
* jesteś samotny, czujesz, że nikt Cię nie rozumie
* nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.
* masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej
* chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem
* chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób
* masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić
* przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić

Szanowni Rodzice pedagodzy szkolni służą Państwu pomocą gdy:
* niepokoi Was zachowanie dziecka
* chcecie porozmawiać o dziecku i Waszych z nim relacjach
* macie pytania dotyczące wyników w nauce dziecka i jego funkcjonowania w szkole
* potrzebujecie wsparcia w procesie wychowania
* macie pytania i nie wiecie do kogo się z nimi zwrócić
* szukacie pomocy

Szanowni nauczyciele!
Pedagog szkolny oferuje pomoc w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów, udzielaniu różnorodnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizowaniu spotkań z przedstawicielami różnych instytucji i wspieraniu was w pracy opiekuńczo – wychowawczej.

DLA UCZNIÓW

DLA RODZICÓW