Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wieliczce

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Wieliczce

Organizacja roku szkolnego 2018/2019

10.2.18

Zajęcia dydaktyczne trwają od: 3 września 2018 roku – 21 czerwca 2019 roku

Zimowa przerwa świąteczna: 21 grudnia 2018 roku – 1 stycznia 2019 roku

Ferie zimowe: 14-27 stycznia 2019 roku

Wiosenna przerwa świąteczna: 18 – 23 kwietnia 2019 roku

Egzamin ósmoklasisty:

Zakończenie zajęć dydaktycznych: 22 czerwca 2019 roku

Ferie letnie: 23 czerwca – 31 sierpnia 2019 roku

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: