Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wieliczce

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Wieliczce

Organizacja roku szkolnego 2022/2023

10.2.18

RAMOWY HARMONOGRAM ROKU SZKOLNEGO 2022/23

 

Kalendarium:

Rozpoczęcie roku szkolnego – 1 września 2022 r.

Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2022r. – 30 grudnia 2022 r.

Święto Trzech Króli 6 stycznia 2023r.

Ferie zimowe 30 stycznia 2023 – 12 luty 2023 r.

Wiosenna przerwa świąteczna 6-11 kwietnia 2023r.

Zakończenie roku szkolnego – 23 czerwca 2023 r.

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

Zgodnie z organizacją roku szkolnego 2022/2023 w dni wolne od zajęć dydaktycznych dyżury opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej będą odbywać się tylko w budynku głównym, w następujących dniach:

14 X 2022r
31 X 2022 r.
2, 4, 5 V 2023 r.
23, 24, 25 V 2023 r. – Egzaminy ósmoklasisty
9 VI 2023 r.

 

Zebrania z Rodzicami:

21 listopada 2022 r. (poniedziałek)

Klasa

Nr sali

Godzina

8 a

10

17:30

8 b

21

8 c

12

8 d

17

                                                         

22 listopada 2022 r. (wtorek)

Klasa

Nr sali

Godzina

3 d

20

16:30


22 listopada 2022 r. (wtorek)

1 a

12

17:30

1 b

17

1 c

10

2 a

21

2 b

27

2 c

22

2 d

23

3 a

11

3 b

25

3 c

20

4 b

14

7 c

34


23 listopada 2022 r. (środa)

Klasa

Nr sali

Godzina

4 a

12

17:30

4 c

11

5 a

20

5 b

10

5 c

23

6 a

21

6 b

22

6 c

17

7 a

27

7 b

25