Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wieliczce

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Wieliczce

Organizacja roku szkolnego 2021/2022

10.2.18

RAMOWY HARMONOGRAM ROKU SZKOLNEGO 2021/22

 

Kalendarium:

Rozpoczęcie roku szkolnego – 1 września 2021 r.

Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2021 r. – 31 grudnia 2022 r.

Ferie zimowe 17 stycznia 2022 – 30 stycznia 2022 r.

Wiosenna przerwa świąteczna 14 – 19 kwietnia 2022 r.

Zakończenie roku szkolnego – 24 czerwca 2022 r.

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

Zgodnie z organizacją roku szkolnego 2021/2022 w dni wolne od zajęć dydaktycznych dyżury opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej będą odbywać się tylko w budynku głównym, w następujących dniach:

14 października 2021 r.

12 listopada 2021 r.

7 stycznia 2022 r.

24 – 26 maja 2022 r. – egzaminy klas VIII

2 maja 2022 r.

17 czerwca 2022 r.

 

Zebrania z Rodzicami:

16.11,  17.11, 18.11

12.01, 13.01

10.05, 11.05, 12.05

 

Konsultacje z Nauczycielami: godz. 17.30 – 18.30

4 października

13 grudnia

7 marca

4 kwietnia

30 maja