Print This Page

Ogłoszenia

     
 

OGŁOSZENIA

     

  PAŹDZIERNIK

3.10.2014 – konkurs papieski dla klas IV-VI

9.10.2014 – eliminacje do Małopolskiego                          

          Konkursu Piosenki Angielskiej w Miechowie

14.10.2014 – zajęcia opiekuńczo wychowawcze

15.10.2014 – Dzień Papieski  (strój galowy obowiązkowy)

16.10-20.10.2014 – Euro Week

23.10.2014  Tematyczny Konkurs Kuratoryjny z przyrody

24.10.2014  Humanistyczny Konkurs Kuratoryjny

29.10.2014   Kuratoryjny Biblijny Konkurs Tematyczny 

31.10.2014 – zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

Kampania społeczna „No promil-No problem”

Miesiąc Bibliotek Szkolnych

Etap szkolny konkursu historycznego „100 lat temu w mojej miejscowości”

Rozpoczęcie projektu „Akademia Artystyczna – krok w stronę sztuki”

Bezpiecznie z Kubusiem (akcja dla klas I)


   


 
     
 

                   


1782