Print This Page

Ogłoszenia

     
 

OGŁOSZENIA


Rada Rodziców oraz Dyrekcja Szkoły składa serdeczne podziękowania za przekazanie swojego 1% na rzecz naszej placówki.
Informujemy, że za rok 2013 uzyskaliśmy kwotę 1.451,40 . 
Dzięki Państwa ofiarności będzie możliwe lepsze realizowanie naszej działalności na rzecz dzieci uczęszczających do naszej szkoły. 
Bardzo serdecznie wszystkim dziękujemy za wpłaty oraz zaangażowanym w akcję.
  
Agnieszka Frąk
Przewodnicząca Rady Rodziców
mgr Krystyna Tylek
Dyrektor SzkołyLUTY

 

 

 
     
 

                    


2002