Print This Page

Rok 2017/2018

BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY - ĆWICZENIA PRAKTYCZNE

13 września na zajęciach we wszystkich oddziałach rozmawiano na temat bezpieczeństwa w drodze do szkoły, następnie przeprowadzono ćwiczenia praktyczne w terenie. Szczególną uwagę zwrócono na znaki drogowe, pobocze,przejścia dla pieszych.


MOBILNE PLANETARIUM ORBITEK

26 września, uczniowie klasy pierwszej i drugiej brali udział w edukacyjnych zajęciach z astronomii, zorganizowanych na terenie macierzystej szkoły, w Mobilnym Planetarium Orbitek.

DZIEŃ W SP NR 2 - INTEGRACJA KLAS 1

12 października, uczniowie klasy pierwszej cały dzień spędzili w macierzystej placówce. W trakcie pobytu,  poznali uczniów z innych klas pierwszych, których zaprosili do szkoły filialnej w Sułkowie. Dowiedzieli się, kto pracuje w SP nr 2, czym sie zajmuje i gdzie są ważne pomieszczenia. W czasie wycieczki zwracano uwagę na formy grzecznościowe podczas powitania pracowników szkoły,  koleżanek  i kolegów z innych klas, a także w czasie przejazdu  szkolnym autobusem.

 
 

 

 

 


 

 2528