Print This Page

Ogólnopolski program "Mały Mistrz"

Projekt, który ma się przyczynić do zwiększenia zainteresowania kulturą fizyczną wśród uczniów w całej Polsce rozpoczął swoją realizację w Szkole Filialnej w Sułkowie, w klasie pierwszej.

Pani Barbara Grunwald, nauczyciel wychowania fizycznego z SP nr 2 przyjeżdża do nas raz w tygodniu, uczestniczy w zajęciach i stara się między innymi zachęcić uczniów do podejmowania nowych form aktywności fizycznej. Zajęcia sprawiają dzieciom dużo radości i satysfakcji.


                                                                                                                     Kinga Filus


2528