Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wieliczce

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Wieliczce

Nauczyciele

10.2.18

religia


oddział przedszkolny


edukacja wczesnoszkolna


język polski


język angielski


język hiszpański


język niemiecki


matematyka


historia


wiedza o społeczeństwie


fizyka


chemia


przyroda


geografia


biologia


informatyka


edukacja dla bezpieczeństwa


plastyka


muzyka


technika


wychowanie fizyczne


doradztwo zawodowe


wychowanie do życia w rodzinie


terapeuta pedagogiczny


bibliotekarz


nauczyciel wspomagający


logopeda


pedagog


psycholog


wychowawcy świetlicy szkolnej