Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wieliczce

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Wieliczce

Bibliotek – Regulamin

10.11.18
 1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
 2. Biblioteka udostępnia swe zbiory od września do czerwca oraz na czas wakacji
 3. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać wypożyczając je do domu lub na lekcje.
 4. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki na okres dwóch tygodni. W uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeni, a także przedłużyć termin zwrotu wypożyczonych książek.
 5. W bibliotece obowiązuje wolny dostęp do półek za wyjątkiem lektur, które podaje bibliotekarz.
 6. Zbiory biblioteczne są naszą wspólną własnością, dlatego należy je chronić przed zniszczeniem i zgubieniem.
 7. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
 8. Czytelnik, który zgubi, zniszczy książkę lub inny dokument za zbiorów bibliotecznych powinien niezwłocznie zgłosić to i odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza.
 9. Wszystkie wypożyczone materiały (książki, czasopisma) powinny być zwrócone dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego (na czas wakacji wypożyczenia są oddzielnie ewidencjonowane).
 10. W przypadku zmiany szkoły uczeń zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.
 11. W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków podczas korzystania ze zbiorów bibliotecznych.