Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wieliczce

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Wieliczce

1,5% podatku

1.7.24

Szanowni Państwo!

Jak w każdym roku prosimy Was o przychylność przy okazji wypełniania zeznania podatkowego za poprzedni rok.

Wsparcie jakie otrzymujemy poprzez 1,5% jest dla nas znaczącym przychodem i przeznaczane jest na wzmocnienie działalności i rozwój szkoły.

Wasza dobroczynność wprowadza realne zmiany w życiu uczniów, wspomaga ich wszechstronny rozwój, wspiera działania nauczycieli w rozwijaniu zainteresowań i pasji naszych wychowanków.

Jeśli ktokolwiek z Państwa zechciałby wesprzeć działalność Dwójki przekazując 1,5% swojego podatku dochodowego wykazywanego w rocznym zeznaniu podatkowym, należy podać w formularzu PIT numer KRS 0000052078 oraz wskazać cel szczegółowy przekazywanych środków jako: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wieliczce

Dziękujemy wszystkim za przekazanie 1,5% na wsparcie naszej szkoły.

Prosimy o zachęcenie rodzin, przyjaciół, znajomych do zapoznania się z działalnością Dwójki i pokazanie im, że warto pomagać.

Serdecznie dziękujemy.