Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wieliczce

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Wieliczce

Informacje o terminach i kryteriach rekrutacji do przedszkoli i klas I

2.2.23

Szanowni Państwo!

Podajemy link z informacjami o terminach i kryteriach rekrutacji do przedszkoli i klas pierwszych:

https://www.wieliczka.eu/pl/201129/30179/informacja-o-terminach-rekrutacji-na-rok-szkolny-223-224.html