Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wieliczce

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Wieliczce

Harmonogram zebrań z Rodzicami

11.15.22

Zebrania z Rodzicami listopad 2022 r.

21 listopada 2022 r. (poniedziałek)

Klasa

Nr sali

Godzina

8 a

10

17:30

8 b

21

8 c

12

8 d

17


22 listopada 2022 r. (wtorek)

Klasa

Nr sali

Godzina

3 d

20

16:30


22 listopada 2022 r. (wtorek)

1 a

12

17:30

1 b

17

1 c

10

2 a

21

2 b

27

2 c

22

2 d

23

3 a

11

3 b

25

3 c

20

4 b

14

7 c

34

23 listopada 2022 r. (środa)

Klasa

Nr sali

Godzina

4 a

12

17:30

4 c

11

5 a

20

5 b

10

5 c

23

6 a

21

6 b

22

6 c

17

7 a

27

7 b

25