Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wieliczce

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Wieliczce

„Mamy 150 lat u stóp naszych cały świat” – Jubileusz 150-lecia Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Wieliczce

6.20.22

10 czerwca br. odbyła się uroczystość Jubileuszu 150-lecia Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Wieliczce. Był to pierwszy dzień świętowania urodzin wielickiej Dwójki. Obchody rozpoczęły się przemarszem dwóch sztandarów niesionych przez uczniów, jak również przez obecnych nauczycieli, a wcześniejszych absolwentów Szkoły – Katarzynę Koczarę, Renatę Młyńską, Karola Nędzę. W poczcie uczestniczył zabytkowy sztandar Szkoły z 1934 roku, który, tylko w wyjątkowych sytuacjach jest eksponowany. Od budynku szkoły przemaszerowano do kościoła św. Klemensa, gdzie odbyła się Msza święta w intencji społeczności SP2. Liturgii przewodniczył Proboszcz Parafii – ks. dr Wojciech Olszowski, w asyście księży: Proboszcza Parafii w Sułkowie – ks. Tadeusza Skupnia, Księdza dr. Krzysztofa Krawczyka oraz ks. Piotra Dudka. Uroczystą Mszę uświetnił występ dwóch chórów, szkolnego – pod batutą Katarzyny Krzeszowiak-Gwóźdź, a także absolwentów, któremu dyrygował Piotr Windak. Na organach grał absolwent Dwójki – Jakub Woszczalski, a na skrzypcach absolwentka – Aleksandra Gawlik. Cała zaś oprawa liturgiczna została przygotowana przez nauczycieli katechetów – ks. Krzysztofa Krawczyka, Izabelę Malicką i Krzysztofa Januszkiewicza oraz uczniów i absolwentów Szkoły.

Po zakończeniu Mszy w uroczystej asyście Reprezentacyjnej Orkiestry Dętej Kopalni Soli „Wieliczka” udano się, by złożyć kwiaty przy tablicy upamiętniającej patrona Szkoły Tadeusza Kościuszkę. Najpierw kwiaty złożyła Dyrektor Szkoły – Pani Bożena Juszkiewicz wraz z Panią Barbarą Grünwald i uczniami, a następnie przedstawiciele władz lokalnych – Pani Agnieszka Szczepaniak – zastępca Burmistrza ds. Społecznych, Pan Piotr Krupa – zastępca Burmistrza ds. Inwestycji, Pan Adam Marek Panuś – sekretarz Miasta i Gminy Wieliczka, Pan Tadeusz Luraniec – Przewodniczący Rady Miasta oraz Pani Anna Całka – Dyrektor Wydziału Szkół i Przedszkoli.

Następnie udano się do budynku Szkoły, gdzie odbyła się dalsza część Jubileuszu. Reprezentacyjna Orkiestra Dęta Kopalni Soli „Wieliczka” pod batutą Antoniego Majerskiego zaprezentowała kilkunastominutowy występ. Zabytkowy sztandar Dwójki przejął kolejny poczet- absolwenci – Jakub Malicki, Natalia Kordas i Ewa Jucha. Pani Dyrektor powitała wszystkich gości, a następnie Pani Iwona Jarosik – nauczyciel bibliotekarz Dwójki przedstawiła historię Szkoły. Znani wszystkim wieliczanom absolwenci Dwójki – Pani Urszula Rusecka – Poseł na Sejm RP oraz Pani Krystyna Tylek – była Dyrektor Szkoły, złożyły kwiaty pod portretem Tadeusza Kościuszki. Kolejno zaproszone osoby, Pani Wiceburmistrz – Agnieszka Szczepaniak, Pan Minister Włodzimierz Bernacki – Sekretarz Stanu MEiN, Pani Urszula Rusecka – Poseł na Sejm RP, Pani Anna Zdebska – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie, Pan Rafał Ślęczka – sekretarz Powiatu Wielickiego, Ks. Dr Michał Kania – Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Krakowie, Pani Anna Grabowska – Prezes Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wieliczce, Pani Jadwiga Duda – Prezes Zarządu „Klubu Przyjaciół Wieliczki”, poprzednie Panie dyrektor Pani Krystyna Tylek i Pani Barbara Skalny na ręce pani dyrektor Bożeny Juszkiewicz składali listy gratulacyjne i dzielili się wspomnieniami połączonymi z życzeniami. Na uroczystości gościł również Pan Tomasz Barbaszewski, emerytowany nauczyciel akademicki, który podarował Szkole z okazji Jubileuszu cenny obraz przedstawiający Antoniego Kosowskiego, który kierował Szkołą w latach 1905-1924.

Każdy z zaproszonych dostał, specjalnie przygotowaną na tę okazję przez uczniów i nauczycieli (Panią Joanną Luraniec, Panią Ewę Zabłocką-Belcarz, Panią Roksanę Kidawę-Sokołowską, Panią Iwonę Jarosik, Panią Annę Ziębę) publikację – „Nazywam się Dwójka”. Koordynacją prac przy książce zajmowała się Pani Joanna Luraniec oraz Piotr Rozwadowski z Grupy PressArt (również absolwent naszej Dwojki). Dalsza część uroczystości przebiegała już mniej oficjalnie. Uczniowie klasy drugiej, przygotowani przez Pana Łukasza Woźniaka z Małopolskiego Centrum Tańca i Panią Monikę Baracz

odtańczyli Krakowiaka. Na gali zaprezentowały się także przedszkolaki, reprezentanci klas występujący w chórze szkolnym oraz w przedstawieniu teatralnym pt. „Naród, który traci pamięć, traci życie- SP 2 na tle wydarzeń historycznych Rzeczpospolitej” w reżyserii Pana Damiana Ziarka. Oprawa sceniczna, scenografia, dekoracje zostały wykonane pod kierunkiem

Pani Anny Zięby, nauczyciela plastyki. Oprawę muzyczną i świetlną do spektaklu zapewnił Pan Jacek Tokarczyk wraz z ekipą, między innymi absolwentem naszej Szkoły – Jakubem Miką.

Uroczystość, która przebiegała w niesamowitej atmosferze, zakończyła się symbolicznym krojeniem urodzinowego tortu. Wszystkim zebranym towarzyszyły zarówno chwile wspomnień, refleksji, wzruszeń, jak również uśmiechu i przyjacielskich gestów. Można było zwiedzić szkołę, zajrzeć do sali pamięci, gdzie były przygotowane kroniki szkoły, zdjęcia, obejrzeć filmy- „150 słów dla Wieliczna”, „Pamięć i tradycja” – film zrealizowany przez Pana Ignacego Kowalewskiego a także prezentację starych szkolnych zdjęć. Wszyscy goście mogli wpisać się do pamiątkowej księgi. Przepyszny poczęstunek dla wszystkich obecnych w tym szczególnym dniu w naszej Szkole tradycyjnie przygotowała Pani Danuta Idzi wraz z pracownikami – firma „Danmar”.

Drugi dzień obchodów rozpoczął się 12 czerwca w niedzielę Mszą świętą w kościele św. Klemensa za wszystkich żyjących oraz zmarłych uczniów, absolwentów, nauczycieli oraz pracowników szkoły. Następnie goście przeszli do budynku szkoły, gdzie mogli obejrzeć występ przedszkolaków i chóru szkolnego, krakowiaka oraz przedstawienie teatralne.

Wielicka Dwójka zakończyła obchody swojego jubileuszu 13 czerwca, ponieważ w tym dniu z uczniami spotkał się Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka- Pan Artur Kozioł. Uroczystość rozpoczęła się kolejnym już występem chóru szkolnego, przedszkolaków, a także klasy drugiej. Następnie Pan Burmistrz rozmawiał z uczniami, gratulował wyjątkowego jubileuszu, a potem wraz z całą społecznością oglądał przedstawienie dotyczące historii Szkoły. Uroczystość zakończyła się podziękowaniem przez Panią Dyrektor wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia jubileuszu 150- lecia SP 2 w Wieliczce.
Zapraszamy do galerii oraz filmu z wydarzenia.