Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wieliczce

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Wieliczce

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko głównego księgowego

4.25.22

link do dokumentu