Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wieliczce

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Wieliczce

Procedury bezpieczeństwa oraz dokumenty dla Rodziców

5.22.20

Procedura bezpieczeństwa w czasie realizacji zajęć rewalidacyjnych w okresie epidemii covid-19
Dokumenty dla Rodziców do zajęć rewalidacyjnych

 

Procedury bezpieczeństwa w oddziałach przedszkolnych
Dokumenty dla Rodziców – oddziały przedszkolne

 

Procedury bezpieczeństwa w czasie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i konsultacji dla Uczniów
Dokumenty dla Rodziców – zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i konsultacje