Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wieliczce

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Wieliczce

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych szczególnej kategorii – pomiar temperatury ciała dziecka w przypadku wystąpienia niepokojących objawów

5.22.20