Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wieliczce

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Wieliczce

Przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym

4.27.20

Informujemy, że do 24 maja br. została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Regulacje w tym zakresie zostały ujęte w nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

Nowelizacja rozporządzenia MEN – COViD-19 (art. 30b) 24.04

Egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br.