Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wieliczce

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Wieliczce

3.5.20

W dniu 3 marca 2020 roku uczniowie klas ósmych wraz z opiekunami uczestniczyli w wycieczce do Muzeum i Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau.
W czasie wycieczki przewodnicy przybliżyli uczniom ważne wydarzenia z czasów II wojny światowej oraz europejskie i uniwersalne źródła Holokaustu.
“Najbardziej tragiczny los stał się udziałem europejskich Żydów, których niemieccy naziści przeznaczyli na całkowitą zagładę, niezależnie od wieku, płci, zawodów, obywatelstwa czy zapatrywań politycznych. Elie Wiesel, były więzień KL Auschwitz, powiedział, że nie wszystkie ofiary nazizmu były Żydami, ale wszyscy Żydzi byli ofiarami.”
“Auschwitz funkcjonował w latach 1940-1945. Był największym ośrodkiem masowej zagłady europejskich Żydów i jednocześnie największym obozem koncentracyjnym dla więźniów różnych narodowości, źródłem niewolniczej pracy, miejscem, gdzie przeprowadzano egzekucje i zbrodnicze eksperymenty, a także dokonywano na ogromną skalę grabieży mienia ofiar. Naziści wysłali do niego co najmniej 1,1 mln Żydów, blisko 150 tys. Polaków, 23 tys. Romów, 15 tys. sowieckich jeńców wojennych oraz kilkadziesiąt tysięcy więźniów innych narodowości. “
Wspomniano o ogromie ludzkiej tragedii, oraz o instytucjach powołanych do budowy pokojowej Europy bazującej na poszanowaniu praw człowieka.