Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wieliczce

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Wieliczce

Zakończenie realizacji zadania w ramach Wielickiego Budżetu Obywatelskiego w SP nr 2

8.23.19

W Szkole Podstawowej numer 2 w Wieliczce zakończyły się prace związane z modernizacją sali lekcyjnej na pracownię językową. Działania te sfinansowane w ramach Wielickiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2019 przebiegały dwutorowo.

W pierwszym etapie pracownia została wyremontowana, a następnie doposażona w niezbędne meble i urządzenia (m.in. 24 stanowiska pracy dla uczniów, biurko, słuchawki z mikrofonem, przyłącza stanowisk uczniowskich, jednostkę sterującą, laptop oraz monitor interaktywny). Pracownicy firmy Mentor sprawdzili działanie zamontowanych urządzeń, a następnie przeszkolili nauczycieli języków obcych, aby uczniowie naszej szkoły mogli korzystać z pracowni w nowym roku szkolnym.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy kolejny raz oddali głos na nasz projekt. Możliwość pracy w nowocześnie wyposażonej sali będzie dla uczniów świetną motywacją do pogłębiania wiedzy i kształcenia sprawności językowych, a nowoczesny sprzęt pozwoli nie tylko na udoskonalanie umiejętności, ale też praktyczne wykorzystanie ich w kontaktach z rówieśnikami z całego świata. Dziękujemy i prosimy o wspieranie kolejnych naszych projektów i inicjatyw.

Dyrektor Szkoły

mgr Bożena Juszkiewicz

Galeria