Print This Page

Wycieczka do Krakowa

3 października, została zorganizowana wycieczka do Krakowa; wyjście na Kopiec Kościuszki połączone z oglądaniem wystaw oraz panoramy miasta, zabawy w Leoparku. Wycieczka miała nie tylko wymiar edukacyjny, ale  również rekreacyjny.

Głównym celem wyjazdu było przybliżenie postaci Tadeusza Kościuszki - patrona szkoły. Rozwijanie form aktywnego wypoczynku w harmonii ze środowiskiem przyrodniczym. Budzenie szacunku dla bohaterów narodowych oraz kształtowanie odpowiednich postaw wobec otoczenia i świata. Integracja zespołu szkolnego. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw i podróżowania.                                    Wszyscy wrócili zmęczeni, ale bardzo zadowoleni.2528