Print This Page

Technika górnicza - projekt SAD

16 lutego, klasa druga  uczestniczyła w zajęciach warsztatowych w MŻK w Wieliczce, na trzecim poziomie w kopalni. Dzieci z uwagą słuchały jak na przestrzeni lat rozwinęła się technika górnicza. Porównywały min. kierat polski z węgierskim. Pracowały w parach i grupach, gdzie rozwiązywały zadania, krzyżówki, oglądały film. Zdobyły kolejne zaliczenie, które prowadzący wpisał im do indeksów SAD.

Zapraszamy do  >> galerii<<2528