Print This Page

Szkoła filialna

Untitled document

   Od 1 września 1997r. szkoła w Sułkowie jest filią  Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wieliczce. Początkowo mieściła się w domu prywatnym u Pani Agnieszki Zabawy, lecz z dniem 1 września 2002r. została przeniesiona do nowego budynku usytuowanego przy plebanii kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.


 

szkola

 

    W szkole uczą się  dzieci z klas 0-III. Każda klasa ma swoją salę do zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Ponadto w budynku znajduje się sala komputerowa, biblioteka, pomieszczenie przeznaczone do gier, zabaw i ćwiczeń gimnastycznych oraz pokój nauczycielski.


   Od 4 XI 2004r. w szkole prowadzone są zajęcia  socjoterapeutyczne, pod patronatem Zespołu Profilaktyki i Osób Niepełnosprawnych w Wieliczce.


   Dzieci, ze szkoły filialnej, po zakończeniu I etapu nauczania kontynuują naukę w macierzystej szkole, do której są dowożone autobusem szkolnym.2528