Print This Page

STRAŻ POŻARNA - Akcja ratownicza - symulacja

 5 maja wszystkie dzieci szkoły filialnej pod opieką nauczycielek udały się do Ochotniczej Straży Pożarnej w Sułkowie. Strażacy przygotowali symulację akcji ratowniczej wypadku samochodowego. Dzieci mogły zobaczyć jak przyjeżdża samochód na sygnale, jak zostaje  zabezpieczony teren,  jak  strażacy szybko  podejmują decyzje i współpracują ze sobą; sprawdzają  poszkodowanego, zabezpieczają go, rozbijają szyby, tną samochód, wyjmują rannego, udzielają pierwszej pomocy. Uczniowie mogli także zobaczyć sprzęt, umundurowanie, siedzibę. Zadawali różne pytania: jak wygląda codzienna praca strażaka ochotnika, jak zostać strażakiem, dlaczego właśnie oni się zdecydowali na taką pracę,.........
Prezes jak i inni strażacy chętnie  odpowiadali; udzielając informacji zwrotnych.

 Ochotnicza Straż Pożarna  to umundurowana, wyposażona w specjalistyczny sprzęt, organizacja społeczna, składająca się z grupy ochotników, przeznaczona w szczególności do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. 

Zawód strażaka wiąże się z renomą oraz powszechnym szacunkiem. Dlatego też tak wielu małych chłopców i dziewczynek pragnie zostać strażakami. Większość z nich wyrasta z tego marzenia, reszta natomiast decyduje się na podjęcie tego trudnego zawodu mundurowego.

            Serdeczne podziękowania składamy OSP w Sułkowie: 
Prezesowi p. Janowi Cichemu, Naczelnikowi p. Henrykowi Cichemu, Druhom: p. Arturowi Krawczykowi, p. Bogdanowi Klichowi, p.Stanisławowi Kani, p. Zbigniewowi Kułakowskiemu, a także Komendantowi Miejsko - Gminnemu ZOSP RP  p. Sebastianowi Szostakowi z druhami.
                                      
                                             Koordynator: Elżbieta Wawrzonek   

Zapraszamy do  >> galerii<<

   
                                            
2528