Print This Page

STARTUJEMY! To już kolejny rok DKE - Ja CZYTAM ... Dlaczego warto

    Ja czytam!  wpisuje się w edukacyjne priorytety MEN!                                                                                                                                                                                       Minister Edukacji Narodowej ogłosiła edukacyjne priorytety na rok szkolny 2015/2016. Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży znalazło się wśród tych priorytetów.                                          

Kampania Ja czytam! jest szansą: dla szkoły, nauczycieli .... a nade wszystko dla uczniów na: polubienie czytania, spotkanie i rozmowę na ważne tematy, budowanie dobrych relacji całej społeczności szkolnej, rozwój osobisty.

W tym roku szkolnym Rodzice uczniów klasy II  zgodnie postanowili, że każdy rodzic przyjdzie do klasy swojego dziecka, aby wspólnie spędzić czas i poczytać dzieciom. Tym bardziej uznali że warto, gdyż współczesny świat  dostarcza wielu sprzecznych wzorców w których łatwo się pogubić. Wiedząc że dzieci głównie uczą się przez przykład, naśladując dorosłych, poparli inicjatywę wychowawcy klasy.

 21 września 2015r. pierwszym gościem była p. Małgorzata Hajduk, która czytała           "To tylko sen?" Elżbiety Safarzyńskiej.
Rozmawiano na temat treści przeczytanej książki , zadawano pytania. Wspólnie ustalono  -Dlaczego warto jeść owoce i warzywa. Omówiono piramidę żywienia. Uczniowie z masy solnej wykonali  różne  okazy,  które zobowiązali się jeść przez nadchodzący tydzień, później zaplanują zmianę.                                                                                                                              Takie  spotkania  mają wiele wartości edukacyjnych w tym także rozwijają  umiejętności społeczne.                                                                                                                                                                                     Serdecznie dziękujemy - uczniowie klasy II i wychowawca Elżbieta Wawrzonek2528