Print This Page

Ślubowanie klas pierwszych

18 października uczniowie klasy I złożyli uroczyste ślubowanie w Szkole Podstawowej nr 2 w Wieliczce. Ślubowali na sztandar szkoły uczyć się pilnie, szanować wszystkich pracowników i uczniów szkoły oraz dbać o otaczającą przyrodę. Pasowania na uczniów dokonały Panie Dyrektor Krystyna Tylek oraz Barbara Skalny w asyście przewodniczącej i zastępcy przew. Rady Rodziców. Uczniowie otrzymali legitymacje szkolne oraz książeczki SKO zasilone kwotą 10 złotych, której sponsorem był Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce. Bank podarował także dzieciom książki "W Literolandii" do nauki pisania i czytania. Wszyscy pierwszoklasiści ze szkół macierzystej i filialnej przedstawili program artystyczny, odważnie prezentowali swoje umiejętności poprzez śpiew, recytacje wierszy i taniec. Po uroczystości w klasach "czekał" na dzieci słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

                                                                                                                          wychowawca klasy I: Kinga Filus


2528