Print This Page

Regulamin szczęśliwego numerka

 1. Każdy ma prawo do szczęścia.
 2. Szczęśliwy numerek będzie zawierał liczby od 1 do 30, które odpowiadają przypisanemu numerkowi w dzienniku lekcyjnym.
 3. Liczba raz wylosowana nie będzie brała udziału w dalszych losowaniach, aż do wylosowania ostatniego numerka.
 4. Szczęśliwy numerek zwalnia z:
  • niezapowiedzianych kartkówek
  • niezapowiedzianych odpowiedzi
  Szczęśliwy numerek nie zwalnia z:
  • zaplanowanych sprawdzianów 
  • zaplanowanych kartkówek
  • zaplanowanego pytania
  • bieżącej pracy na lekcji oraz posiadania przyborów, zeszytów i książek
 5. Szczęśliwy numerek będzie losowany jeden raz w tygodniu w środę o godzinie 7:50, przez wybranego ucznia, a następnie wywieszany na tablicy ogłoszeń I piętro – tablica SU oraz w pokoju nauczycielskim. Szczęśliwy numerek obowiązuje tylko w środy.
 6. W przypadku, gdy uczeń wylosuje szczęśliwy numerek, ale nie zachowuje podstawowych norm społecznych oraz nie wypełnia obowiązków uczniowskich zarówno na lekcji jak i na przerwach nie może skorzystać z praw przysługujących szczęśliwemu numerkowi.
 7. Szczęśliwy numerek obowiązuje od 7 października 2015 r. aż do odwołania.2528