Print This Page

Prezydium RR 2016/2017

 Przewodniczący  pani Agnieszka Frąk
 Wiceprzewodniczący:   pan Wiesław Grochal
 Sekretarz:  pani Monika Kolasa
 Skarbnik:   pani Edyta Jędral
 Członek Zarządu:   pan Radosław Przedpolski
 Członek Zarządu:   pan Jacek Wilk

2528