Print This Page

Nauczyciele

Nauczyciele nauczania przedszkolnego
Brzezińska-Raczyńska Łucja
Pawłowska Kinga
Puchal Urszula

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Monika Baracz
Iwona Dec
Barbara Dela
Bożena Dygas
Kinga Filus
Natalia Koszyk
Magdalena Krawczyk
Anna Kuczaj
Barbara Magielska
Renata Młyńska
Justyna Niezgoda
Elżbieta Wawrzonek
Agnieszka Włodarczyk
Dorota Włodarczyk

Nauczyciele klas IV - VIII

język polski
Anna Duszeńko
Magdalena Jaszewska
Joanna Janosz
Joanna Luraniec
Ewa Zabłocka - Belcarz
język angielski
Aleksandra Gacek
Magdalena Grabowska
Beata Kaczor
Ewa Niedzielska
Sylwia Róg
Damian Ziarek

język niemiecki
Maria Łukasik

matematyka
Agnieszka Kempa
Aneta Sajdak
Halina Świeży

przyroda
Barbara Grünwald
Agata Michalik
Jolanta Sadzik

geografia
Agata Michalik

biologia
Jolanta Sadzik

fizyka
Adrianna Banaś

chemia
Krzysztof Ścieszka

historia
Katarzyna Koczara

informatyka
Adrianna Banaś
Krzysztof Dybel
Bożena Juszkiewicz
Izabela Piech

technika
Joanna Janosz
Izabela Malicka

plastyka
Anna Zięba

muzyka
Andrzej Husarz
Kazimierz Nowak

wychowanie fizyczne
Barbara Grünwald
Anna Mokrzycka
Kazimierz Nowak
Magdalena Wrona

religia
ks. Tomasz Bajer
ks. Marian Gronowicz
Jadwiga Hebda
Izabela Malicka
terapia pedagogiczna
Anna Duszeńko

biblioteka
Iwona Jarosik

świetlica
Ewa Chejdysz-Cholewa
Agnieszka Ćwiklik
Anna Grzybowska
Anna Krzyształa
Ewa Okorska


2528