Print This Page

Kalendarz na rok szkolny 2017/2018

1
Rozpoczęcie roku szkolnego
4 wrzesień 2017 r.

(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
2
Zimowa przerwa świąteczna
23 - 31 grudnia 2017 r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
3
Ferie zimowe dla Małopolski:
12 lutego - 25 lutego 2018 r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn.zm.)
4
Wiosenna przerwa świąteczna
29 marca - 3 kwietnia 2018 r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
5
Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (święta państwowe i kościelne)
1.01.2018 (Nowy Rok - poniedziałek)
1.05.2018 (wtorek)
3.05.2018 (czwartek)
31.05.2018 (Boże Ciało - czwartek)

7 Dni wolne od zajęć dydaktycznych zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r.

W tych dniach w szkole odbywają się zajęcia opiekuńcze (czynna świetlica)
   13.10.2017 - Dzień sportu z okazji Jubileuszu 145 - lecia Szkoły
   16.10.2017
   2.01.2018
   30.04.2018
   2.05.2018
   4.05.2018
   1.06.2018

 (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. §5 pkt. 2 w sprawie organizacji roku szkolnego. Dz. U. Nr. 46, poz. 432, z późn. zm.)
8
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych
22 czerwca 2018 r.

(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
9
Ferie letnie
23 czerwca - 31 sierpnia 2018 r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)


2528