Print This Page

Informacja w sprawie wysokości opłat na Komitet Rodzicielski

W roku szkolnym 2016/2017 ustala się kwotę 40 zł słownie: czterdzieści złotych na Komitet Rodzicielski od każdego dziecko.
Każda z klas, która wpłaci 100 % ustalonej kwoty do dnia 30 listopada otrzyma zwrot 20 % z wpłaconej kwoty na dowolnie wybrany cel.
Wpłat można dokonywać w dwóch ratach:
- Pierwsza do 31.12.2016 – 20 zł
- Druga rata do 28.02.2017r. – 20 zł.
- Wpłat należy dokonać do 28 lutego 2017r.

Kwotę należy wpłacić na konto Rady Rodziców: Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce,  

Nr rachunku: 58 86190006 0011 0200 9452 0001 

Do dnia: 28.02.2017 

Uchwała Rady Rodziców Nr 3, Rok szkolny 2016/2017 z dnia 24.11.2016r.


2528