Print This Page

Góra Grosza -Dzieci pomagają dzieci


Celem ogólnopolskiej akcji na który zbierane są te drobne monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz innych formach opieki. 
Jednak najważniejszym efektem akcji jest działanie edukacyjne – pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących. Uczniowie nie zawodzą, każdy przynosi tyle, ile może – w myśl zasady: jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza zmienia wiele.

W filialnej szkole uroczyste zsypywanie grosików odbyło się 17 grudnia. Bajkowe postacie, w które wcielili się uczniowie klasy drugiej zbierały grosiki od wszystkich dzieci . 
Łącznie zebrano 5.556 monet, co daje 185 złotych i 42 grosze.


Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które przyłączyły się do tegorocznej akcji.

Zapraszamy do  >> galerii<<2528