Print This Page

DKE - DKF Rozwijamy inteligencję emocjonalną

17 maja o godzinie 17.00 sala lekcyjna w Filialnej Szkole Podstawowej w Sułkowie  zamieniła się w salę kinową. Uczniowie klasy II, rodzice i wychowawca pani Elżbieta Wawrzonek wspólnie oglądali film "W głowie się nie mieści". Projekcja filmu poprzedzona była warsztatami na temat emocji. W tej klasie drugi rok realizowany jest ogólnopolski projekt Ja Czytam - Dyskusyjny Klub Edukacyjny,(Cel • Rozwijanie czytelnictwa• Kompetencji dyskutowania• Usprawnianie umiejętności czytania i rozumienia czytanego tekstu• Rozwijanie kompetencji społecznych u uczniów szkół podstawowych)
Ja Oglądam-Dyskusyjny Klub Filmowy ( Nowe kompetencje – czytamy filmy,obrazy- Patrzymy na wartości). Nauczyciel uzyskał kompetencje: Animatora Edukacji II stopnia, a Szkoła Wyróżnienie.

Najważniejszą lekcją – zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych – płynącą z filmu jest to, że smutek nie musi być złą emocją. Wszystkie nasze emocje są ważne, można je rozumieć i mogą być nam pomocne, a próba uciszenia jednej powoduje kłopoty z innymi.

Film to także próba zatrzymania rodziców, dla których moment, kiedy dziecko (szczególnie takie, które dotąd było „czystą radością”) zaczyna doświadczać trudnych emocji – złości, lęku czy smutku – jest często szokiem. Co takiego dzieje się z dzieckiem? Dlaczego?  Dorosły musi skonfrontować się z własnymi uczuciami złości, smutku, a czasem i z bezradnością.
Film porusza więc tematy najistotniejsze z punktu widzenia zdrowia psychicznego i jakości naszego życia. Mówi o umiejętności doświadczania całego spektrum towarzyszących ludziom emocji, o przekonaniach, które  utrudniają, o roli uważności wychowawców jako tych, którzy akceptują lub czasem mimowolnie odrzucają  emocje, pozwalając na autentyczność lub wzmagając jej brak.

Szkoła jest szczególnym miejscem działalności człowieka.

Zapraszamy do  >> galerii<<
2528