Print This Page

"Bezpieczny uczeń' - współpraca z Komendą Powiatową Policji w Wieliczce

W szkole filialnej  rozpoczęto cyklu edukacyjnych zajęć " Bezpieczny uczeń" 

3 listopada, dzieci z oddziału przedszkolnego, uczniowie klas pierwszej, drugiej i trzeciej spotkały się z  policjantką z Komedy Powiatowej Policji w Wieliczce panią Martą Kęsek, tym samym rozpoczęto cykl edukacyjnych zajęć "Bezpieczny uczeń". Zapoznano dzieci z zawodem i umundurowaniem policjanta. Omówiono zasady bezpieczeństwa pieszych na drodze. Szczególną uwagę poświęcono noszeniu odblaskowych elementów, w myśl " -Chroń się, bądź widoczny!"  Rozdano opaski odblaskowe. 
Następnie przyszedł czas na  ćwiczenia praktyczne w terenie; prawidłowe przechodzenie przez jezdnię w obecności funkcjonariusza policji.2528