Print This Page

Rekrutacja do świetlicy na rok szkolny 2017/2018

Szanowni Rodzice

Informujemy, że w terminie od 5.06.2017 do 14.06.2017 odbędzie się rekrutacja do Świetlicy Szkolnej na rok szkolny 2017/2018, dla kl. I – III. W podanym terminie należy pobrać ze Świetlicy (sala nr 2) kartę zapisu i wypełnioną (wraz z zaświadczeniem o zatrudnieniu obydwojga rodziców) złożyć u nauczyciela świetlicy w/w terminie. Lista dzieci przyjętych zostanie umieszczona w drugiej połowie czerwca 2017 na tablicy ogłoszeń w korytarzu szkolnym.

Regulamin oraz karta zapisu


2528