Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wieliczce

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Wieliczce

Dyżury w świetlicy szkolnej w roku 2020/2021

10.10.19

Zgodnie z organizacją roku szkolnego 2020/2021 w dni wolne od zajęć dydaktycznych dyżury opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej będą odbywać się tylko w budynku głównym, w następujących dniach: