Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wieliczce

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Wieliczce

Dyżury w świetlicy szkolnej w roku 2019/2020

10.10.19

Zgodnie z organizacją roku szkolnego 2019/2020 w dni wolne od zajęć dydaktycznych dyżury opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej będą odbywać się tylko w budynku głównym, w następujących dniach:

14.10.2019
31.10.2019
27.12.2019
30.12.2019
31.12.2019
02.01.2020
03.01.2020
09.04.2020
10.04.2020
14.04.2020
12.06.2020