Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wieliczce

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Wieliczce

Ważne klasy I-III

1.20.21

Od poniedziałku, 18 stycznia br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych wrócili do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym. Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych nadal będą uczyć się zdalnie.
Procedury funkcjonowania klas I – III w czasie epidemii są zamieszczone na stornie internetowej Szkoły.