Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wieliczce

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Wieliczce

Rekrutacja uzupełniająca na rok szkolny 2020/2021

6.15.20

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Szanowni Rodzice!

Nabór uzupełniający prowadzony jest do oddziałów klas pierwszych w szkołach, które po rekrutacji podstawowej posiadają nadal wolne miejsca.

Ze względu na szczególne wymogi sanitarne obowiązujące w szkołach w okresie egzaminów dla uczniów klas ósmych, nabór uzupełniający prowadzony jest wyłącznie z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji.

W rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych – skan lub zdjęcie wydrukowanego i podpisanego zgłoszenia/wniosku wraz z załącznikami należy przesłać zdalnie na właściwy adres mailowy szkoły. Wzory dokumentów dostępne są na stronach internetowych szkół. Tylko poprawnie przesłane wnioski będą rozpatrywane przez komisje rekrutacyjne.

Wnioski można składać w terminie od 15 czerwca do 19 czerwca 2020 r.

W przypadku wątpliwości dot. sposobu przesyłania wniosków prosimy o kontakt telefoniczny ze szkołą.

Informacja o liczbie wolnych miejsc w rekrutacji uzupełniającej do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wieliczka

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH ORAZ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Szanowni Rodzice!

Nabór uzupełniający prowadzony jest do placówek wychowania przedszkolnego, które po rekrutacji podstawowej posiadają nadal wolne miejsca.

Ze względu na szczególne wymogi sanitarne obowiązujące w szkołach w okresie egzaminów dla uczniów klas ósmych, nabór uzupełniający prowadzony jest wyłącznie z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji.

W rekrutacji do oddziałów przedszkolnych/punktów przedszkolnych – oprócz wypełnienia wniosku elektronicznego w systemie naborowym, należy przesłać zdalnie skan lub zdjęcie wydrukowanego i podpisanego wniosku w wersji papierowej wraz z załącznikami na właściwy adres e-mailowy szkoły pierwszego wyboru. Wniosek można wydrukować wyłącznie z systemu naborowego. Tylko poprawnie przesłane wnioski będą rozpatrywane przez komisje rekrutacyjne.

Wnioski można składać w terminie od 15 czerwca do 19 czerwca 2020 r. pod adresem strony: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/wieliczka/News

W przypadku wątpliwości dot. sposobu przesyłania wniosków prosimy o kontakt telefoniczny ze szkołą.

Informacja o liczbie wolnych miejsc w rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Wieliczka