Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wieliczce

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Wieliczce

Ogłoszenie wyników rekrutacji do oddziału przedszkolnego

4.29.20

Szanowni Rodzice!

W rekrutacji na rok szkolny 2020/2021, w związku z zagrożeniem epidemicznym, informacja o wynikach rekrutacji dostępna jest od dnia 30 kwietnia br.:

· od godz. 12.00 po zalogowaniu na swoje konto do systemu naborowego pod adresem strony: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/wieliczka/News

· bezpośrednio w szkole poprzez kontakt telefoniczny (12 278 11 77) lub z wykorzystaniem kanałów komunikacji elektronicznej.

· listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych będą wywieszone na drzwiach głównych szkoły.

Potwierdzenie woli przyjęcia kandydata do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej dokonywane jest przez złożenie „Deklaracji w sprawie korzystania z usług oddziału przedszkolnego” w placówce wychowania przedszkolnego, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

„Deklarację” należy złożyć zdalnie z wykorzystaniem dostępnych kanałów komunikacji elektronicznej, np. w formie skanu lub zdjęcia przesłanego na właściwy adres e-mail szkoły bez potrzeby wychodzenia z domu: sekretariat@szkola2.wieliczka.pl, szkola2@onet.pl

Wzór „Deklaracji” dostępny jest na stronie internetowej szkoły: www.szkola2.wieliczka.pl w zakładce Rekrutacja 2020/2021.

Niezłożenie „Deklaracji” w terminie od 4 do 6 maja br. jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

Publikacja list dzieci przyjętych i nieprzyjętych nastąpi w dniu 8 maja br. od godz. 12.00.

Wniosek o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata kierowany do komisji rekrutacyjnej oraz odwołanie od rozstrzygnięcia komisji kierowane do dyrektora szkoły należy złożyć zdalnie z wykorzystaniem dostępnych kanałów komunikacji elektronicznej (np. w formie skanu lub zdjęcia przesłanego) na właściwy adres e-mail szkoły, w terminach określonych Zarządzeniem nr 23/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2020/2021.