Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wieliczce

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Wieliczce

Ogłoszenie wyników rekrutacji do klasy pierwszej

4.29.20

Szanowni Rodzice!

W rekrutacji na rok szkolny 2020/2021, w związku z zagrożeniem epidemicznym, informacja o wynikach rekrutacji dostępna jest od dnia 30 kwietnia br.:

§ bezpośrednio w szkole poprzez kontakt telefoniczny (12 278 11 77) lub z wykorzystaniem kanałów komunikacji elektronicznej.

§ listy dzieci zakwalifikowanych będą wywieszone na drzwiach głównych szkoły.

Potwierdzenie woli przyjęcia kandydata do klasy pierwszej w szkole podstawowej dokonywane jest przez złożenie „Oświadczenie – potwierdzenie woli przyjęcia klasa pierwsza”.

„Oświadczenie” należy złożyć zdalnie z wykorzystaniem dostępnych kanałów komunikacji elektronicznej, np. w formie skanu lub zdjęcia przesłanego na właściwy adres e-mail szkoły bez potrzeby wychodzenia z domu: sekretariat@szkola2.wieliczka.pl, szkola2@onet.pl

Wzór „Oświadczenia” dostępny jest na stronie internetowej szkoły: www.szkola2.wieliczka.pl w zakładce Rekrutacja 2020/2021.

Niezłożenie „Oświadczenia” w terminie od 4 do 6 maja br. jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w klasie pierwszej w szkole podstawowej.

Publikacja list dzieci przyjętych nastąpi w dniu 8 maja br.