Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wieliczce

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Wieliczce

Komunikat – Przedłużenie terminu rekrutacji do przedszkoli i klas I szkół podstawowych do 7 kwietnia 2020 r.

3.25.20

Komunikat

Przedłużenie terminu rekrutacji do przedszkoli i klas I szkół podstawowych do 7 kwietnia 2020 r.

 

Szanowni Rodzice, w związku z zawieszeniem zajęć w przedszkolach i szkołach informujemy, iż podjęta została decyzja o przedłużeniu terminu składania wniosków w rekrutacji do przedszkoli i klas I szkół podstawowych do dnia 7 kwietnia br.

 

W rekrutacji do przedszkoli – oprócz wypełnienia wniosku elektronicznego w systemie naborowym, na właściwy adres e-mailowy przedszkola/szkoły pierwszego wyboru należy przesłać zdalnie skan lub zdjęcie wydrukowanego i podpisanego wniosku w wersji papierowej (z załącznikami). Wniosek można wydrukować wyłącznie z systemu naborowego.

W rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych – skan lub zdjęcie wydrukowanego i podpisanego zgłoszenia/wniosku (z załącznikami) należy przesłać zdalnie na właściwy adres mailowy szkoły. Wzory dokumentów dostępne są na stronach internetowych szkół.

 

W czasie wydłużonej rekrutacji tylko wnioski przesłane na właściwy adres mailowy przedszkola/szkoły będą zatwierdzone i rozpatrywane przez komisje rekrutacyjne.

 

W szczególnych okolicznościach wynikających z ogłoszonego stanu epidemii wymagane do wniosku załączniki, będzie można uzupełnić w terminie późniejszym, ale może się to odbyć wyłącznie w uzgodnieniu telefonicznym z dyrektorem przedszkola lub szkoły.

 

W przypadku wątpliwości dot. sposobu przesyłania wniosków prosimy o kontakt telefoniczny z dyrektorami szkól lub przedszkoli.

 

1) Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na wolne miejsca w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych punktach przedszkolnych:

Lp. Rodzaj czynności Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub punktu przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 2 marca

do 7 kwietnia

2020 r.

od 15 czerwca
do 19 czerwca
2020 r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub punktu przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 8 kwietnia

do 28 kwietnia

2020 r.

od 22 czerwca
do 23 czerwca
2020 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 30 kwietnia 2020 r. 24 czerwca 2020 r.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. od 4 maja

do 6 maja

2020 r.

od 25 czerwca
do 26 czerwca
2020 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 8 maja 2020 r. 29 czerwca 2020 r.

 

2) Terminy postępowania rekrutacyjnego  i postępowania uzupełniającego do klas I publicznych szkół podstawowych:

Lp. Rodzaj czynności Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 2 marca

do 7 kwietnia

2020 r.

od 15 czerwca
do 19 czerwca
2020 r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 8 kwietnia

do 28 kwietnia

2020 r.

od 22 czerwca
do 23 czerwca
2020 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 30 kwietnia 2020 r. 24 czerwca 2020 r.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. od 4 maja

do 6 maja

2020 r.

od 25 czerwca
do 26 czerwca
2020 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 8 maja 2020 r. 29 czerwca 2020 r.