Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wieliczce

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Wieliczce

KOMUNIKAT

3.18.20

Uprzejmie informuję, że w związku z zawieszeniem zajęć w przedszkolach i szkołach
oraz wprowadzonymi wymogami bezpieczeństwa na terenie kraju, Szkoła Podstawowa nr 2
w Wieliczce  od 16.03.2020r. do 25.03.2020r. jest zamknięta.

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej będzie odbywać się drogą elektroniczną,  proszę o wysyłanie  wniosków/zgłoszeń na poniższe adresy mailowe:

szkola2@onet.pl

sekretariat@szkola2.wieliczka.pl

Kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 13:00 – 12 2781177

1) w rekrutacji do przedszkoli – w postaci skanów podpisanych wniosków wydrukowanych
z systemu naborowego wraz z załącznikami;

2) w rekrutacji do szkół – w postaci skanów podpisanych zgłoszeń/wniosków wydrukowanych
ze strony internetowej właściwej szkoły wraz z załącznikami.

 

Bożena Juszkiewicz

Dyrektor Szkoły