Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wieliczce

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Wieliczce

Dyżur wakacyjny

5.6.19

UWAGA RODZICE/OPIEKUNOWIE

W bieżącym roku szkolnym w Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 2 w Wieliczce (budynek Główny) dyżur wakacyjny odbędzie się w miesiącu lipcu 2019 r., w Filii w Sułkowie w miesiącu sierpniu 2019 r.

W pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci uczęszczające do naszego Oddziału. Jak również będzie brane pod uwagę czy Rodzice/Opiekunowie pracują zawodowo i nie mogą zapewnić dziecku opieki.
Zgłoszenia na dyżur wakacyjny będą przyjmowane
w Sekretariacie Szkoły
w dniach 6.05.2019 r. – 17.05.2019 r.
w godzinach pracy sekretariatu.

W dniach 20.05.2019 r. do 24.05.2019 r. będą podpisywane z Rodzicami/Opiekunami dzieci zgłoszonych na dyżur deklaracje potwierdzenia woli dotyczące korzystania z dyżuru. Niepodpisanie deklaracji jest równoznaczne z rezygnacją.

W dniu 27 maja 2019 r. ogłosimy listę dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny w Szkole Podstawowej nr 2 w Wieliczce.