Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wieliczce

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Wieliczce

Informacja dotycząca rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020

4.24.19

Lista kandydatów zakwalifikowanych dostępna jest w sekretariacie szkoły
od dnia 25.04.2019 r.
Rodzice dzieci zakwalifikowanych proszeni są o złożenie potwierdzenia woli przyjęcia w dniach od 26.04 do 30.04.2019 r. Brak potwierdzenia jest jednoznaczne ze skreśleniem kandydata z listy zakwalifikowanych.
Wzór dostępny jest w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej www.szkola2.wieliczka.pl

Potwierdzenie woli przyjęcia